wystawa: 30.09-13.11.2021

Po części z nudy. Dla przyjemności. Przeciwko łatwiźnie nieświadomości. Dla pieniędzy i prestiżu. W ucieczce przed banalnością. Dla zabicia czasu. Żeby nie wyjść z wprawy. Przez nieatrakcyjność alternatyw. Trochę dla rozrywki i na poprawę nastroju. Na odreagowanie. Z potrzeby. Z braku laku. Bo tak jakoś wyszło. Przez gmatwaninę myśli i pomysłów. W pogoni za marzeniami. Pod wpływem uroku sztuki. W kontrze do artystycznego środowiska. W naturalnym odruchu. Z wrażliwości. Dla przełamania rutyny. W ramach ciągłego samodoskonalenia. Bo lubi. 


Artysta już nie pali. Maluje. 


W pracach Żukowskiego powracają wątki zarówno z repertuaru średniowiecznych obrazów, surrealistycznych wizji, rozgorączkowanych majaków lub koszmarów nocnych. Nie intencjonalnie. Powiedziałby „z głowy”.


W ciemnościach płócien Żukowskiego, niczym w czeluściach rozciągających się pod zamkniętymi powiekami tańcują kościotrupy, z piekielnych płomieni wyłaniają się pokraczne ludzkie ciała, zmasakrowane, zniekształcone, igrają stworzenia z fantastycznych bestiariuszy. Sny także nasycone są odpryskami codzienności, podobieństwami z najbliższego otoczenia. Szkielety i stada koni, seksualne fantazje, gepardy i jednorożce są formą śnienia, a paradoksalnie także czujnej bezsenności ułatwiającej zniesienie nieraz nieznośnej rzeczywistości. 


Na wystawie zostaną zaprezentowane najnowsze obrazy Żukowskiego, na których impastami stworzył nowe uniwersa. Niektóre alternatywne rzeczywistości zamknął w trójwymiarowych instalacjach, szafiastych ołtarzykach wznoszonych plastikowym bóstwom. Na wystawie w HOS Gallery artysta zapełnia rojem potworów i wszelkich istot żywych ściany galerii, oddziela jasność snopów od ciemności obrazów i jawę od snu. A widzom pozostaje tylko oddać się rozkoszom śnienia.

Partly out of boredom. For pleasure. Against easy ignorance. For money and prestige. To escape from banality. To kill time. Not to get out of practice. By the unattractiveness of the alternatives. A little for fun and to lift the spirits. To unwind. Out of need. For lack of other choices. Because it came up somehow. Through the jumble of thoughts and ideas. By chasing dreams. Affected by the charm of art. Contrary to the artistic circles. In a natural impulse. Out of sensitivity. To break the routine. As part of continuous self-improvement. Because he likes it. 


The artist doesn't smoke any more. He paints. 


Żukowski’s works reiterate the themes from the repertoire of medieval painting, surreal visions, feverish dreams or nightmares. Not intentionally. “Out of his head”, as he would say.


In the darkness of Żukowski’s canvases, as if in the depths stretching under the closed eyelids, we can see skeletons dance. From the infernal flames human bodies appear – grotesque, mauled, and deformed. Creatures from fantastic bestiaries play. Dreams are also impregnated with scraps of everyday life, resemblances of the immediate environment. Skeletons and herds of horses, sexual fantasies, cheetahs and unicorns constitute a form of dreaming, and paradoxically also of vigilant insomnia that makes it easier to endure sometimes unbearable reality. 


The exhibition will present Żukowski’s latest paintings, in which he created new universes with impastos. He encapsulated some alternative realities in three-dimensional installations, cabinet-like altars erected for plastic deities. During the exhibition, the artist again fills the walls of the gallery with a swarm of monsters and all living creatures, he separates the brightness of the sheaves from the darkness of the paintings, and reality from sleep, leaving the viewer to indulge in the pleasures of dreaming.
 

Konrad Żukowski (1995, Kętrzyn)

Mieszka i pracuje w Krakowie. Jest absolwentem malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, dyplom obronił w 2019 pod kierunkiem prof. Andrzeja Bednarczyka. Studiował również na University of Applied Arts w Wiedniu. Finalista konkursów Artystyczna Podróż Hestii (2019) oraz Fundacji Grey House (2018).

 

Lives and works in Cracow. The graduate at the Painting Department of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow.  He received a diploma in painting under the supervision of professor Andrzej Bendarczyk in 2019. He also studied at the University of Applied Arts in Vienna. Finalist of the Artistic Journey of Hestia (2019) and competitions of the Gray House Foundation (2018).

 

 

wystawy indywidualne | solo exhibitions:

2021 Tych, którzy wstępują do tych samych rzek, coraz to inne zalewają wody, Clay, Warszawa | Warsaw

2021 Decadent banality: in search of extravaganza [z Janem Wolskim] , MOS Gorzów Wielkopolski

2020 Idź na całość [z Wiktorią Walendzik], Galeria Miejska, Gdańsk

2019 W piekle będą sami moi znajomi,  Jak Zapomnieć, Kraków | Cracow

2019 Kieł, Pała, Serce człowieka, Warszawa | Warsaw

 

wybrane wystawy grupowe | selected group exhibitions:

2021 Don't panic kiss me, BWA Wrocław

2020 Skutki pandemii: sny, Serce człowieka – LAW, Warszawa (w ramach WGW) | Warsaw (part of the Warsaw Gallery Weekend)

2020 Światowstręt, BWA Warszawa | Warsaw

2019 Bielska Jesień, BWA, Bielsko Biała

2019 Artystyczna Podróż Hestii, Muzeum Sztuki Współczesnej, Warszawa | Museum of Modern Art, Warsaw

2019 bsdmmb dsbmmb dsbmbm, Hotel Polski, Kraków | Cracow

2018 Artystyczna Podróż Hestii, Muzeum Sztuki Współczesnej, Warszawa | Museum of Modern Art, Warsaw

2018 Optics of the Third Eye. Kraków | Cracow

2018 The Eglaf Show, Justice, Wiedeń | Vienna

2017 No problem, Potencja, Kraków | Cracow

2017 In Out Festival, CSW Łaźnia, Gdańsk

kuratorka/curator 

Katarzyna Piskorz

Otwarcie wystawy w ramach Warsaw Gallery Weekend 2021.

The exhibition is part of Warsaw Gallery Weekend 2021.