top of page

HOS Gallery

Galeria sztuki współczesnej działa od września 2019 roku na warszawskim Muranowie. Punktem wyjścia programu w początkowym okresie działania galerii była kolekcja właścicieli galerii. Efektem były wystawy prezentujące międzypokoleniową, artystyczną synergię .

W programie HOS Gallery, pomimo dominacji nazwisk młodych artystek i artystów, pozostaje miejsce na prezentacje dorobku twórczyń i twórców już nieżyjących. Celem galerii jest promocja nazwisk nowych, wciąż zdobywających rozpoznanie na polskim rynku, w szczególności kobiet. W przestrzeni HOS Gallery miały miejsce wystawy prac dyplomowych studentek warszawskiej ASP.

HOS Gallery prowadzi także działalność wydawniczą, dbając o prezentację aspektów twórczości literackiej lub poetyckiej twórców znanych przede wszystkim ze swoich realizacji wizualnych. Ważnym elementem działalności HOS Gallery są programy edukacyjno-animacyjne mające na celu upowszechnianie kontaktu z kulturą i sztuką współczesną wśród dzieci i młodzieży.

bottom of page