top of page

INFIXUS

Marta Antoniak | Robert Kuśmirowski

11.08-17.09.2022

Infiks, łacińcki infixus (in „w” i fixus „umocowany”) lub po prostu wrostek, element wewnątrz rdzenia wyrazu, który umożliwia tworzenie wyrazów pochodnych. Tytuł wystawy wywodzący się z dziedziny językoznawstwa zwraca uwagę na nową jakość wynikającą z procesów dołączania i wplatania, które są także kwintesencją artystycznej synergii pomiędzy Martą Antoniak a Robertem Kuśmirowskim. Podstawą ich twórczości są zgromadzone przedmioty pochodzące z przeszłości (w tym także z prywatnych artystycznych archiwów), dzięki którym eksplorują historyczne spuścizny i dotykają kwestii pamięci, mijającego czasu i nostalgii wobec umykających momentów. 


Marta Antoniak od wielu lat rozwija swój indywidualny język artystyczny. W najnowszych realizacjach twórczyni pozbawia dziecięce zabawki, drobne bibeloty i tzw. przeszkadzajki przaśnych wartości. Jeśli ich krzykliwa kolorystyka nie została ukryta pod warstwą monochromatycznego szkliwa, to rozmyła się w procesie doszlifowywania i sprowadzania do dwóch wymiarów. Być może ze względu na doświadczenia ostatnich lat prace Marty Antoniak zdają się być osnute przeczuciami nadchodzącej katastrofy. Już sam format płócien i desek zwieńczony półkolem przywołuje skojarzenia z nagrobnymi stelami, w szczególności macewami. Z kolei faktury przypominają skamieliny, odkrycia wydobywane spod warstwy pyłu i lawy, przetopione przed deszcz lapilli i chmurę rozgrzanych gazów, które zaklęły w czasie toczące się niegdyś życie. 


Antoniak przyznała, że jednym z ważniejszych dla niej doświadczeń artystycznych była wystawa „Masyw kolekcjonerski” Roberta Kuśmirowskiego stworzona z jego prywatnych zbiorów oraz kolekcji rodziny Sosenków. Wystawa zaprezentowana w Bunkrze Sztuki w 2008 przytłaczała wręcz nagromadzeniem przedmiotów. Monumentalna liczba eksponatów rozpraszała uwagę widza, zamazywała linię demarkacyjną między statusami obiektów, stopniem ich użyteczności, między falsyfikatem a antykwarycznym oryginałem. Każdy najmniejszy przedmiot zyskiwał równoprawną pozycję i zainteresowanie osób nawiązujących z nimi kontakt. Ów impuls zapamiętany przez Antoniak i wspomniany w rozmowach towarzyszących organizacji wystawy w HOS Gallery stał się przyczynkiem do zaproszenia dwójki artystów do stworzenia wspólnej ekspozycji.


Twórczość Roberta Kuśmirowskiego swój rodowód ma w opuszczonych magazynach, pchlich targach i zasadza się na gromadzeniu masy obiektów zapomnianych przez innych. Dzięki jego interwencji przedmioty dotąd funkcjonujące w obiegu trafiają do przestrzeni wystawienniczej, gdzie otrzymują należną im atencję. W ramach wystawy „Infixus” artysta zdecydował się zaprezentować prace z lat 2000-2006, czyli z okresu, w którym był niemalże rówieśnikiem Antoniak. Tym samym ekspozycja zestawia twórczość artystów posługujących się odmiennymi estetykami i mediami, jednocześnie ukazując nieuświadomiony nieraz proces cyrkulacji zainteresowań i inspiracji. 
Sprowokowanie dialogu między Antoniak i Kuśmirowskim wskazuje na ludzką potrzebę gromadzenia obiektów cennych z subiektywnego punktu widzenia oraz dawania świadectwa „historii”, która z zasady opiera się na stronniczości i zafałszowaniu. Tym samym ich prace zwracają uwagę na tkwiącą w każdej jednostce nostalgię za przeszłością i potrzebę uchronienia się przed niepamięcią.

 

kuratorka

Katarzyna Piskorz

Marta Antoniak (ur. 1986, Zabrze)

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2011 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka. W 2017 r. uzyskała stopień doktora na tej samej uczelni. Autorka wystaw indywidualnych m.in. Xerion, ABC Gallery, Poznań (2021); Suchy lód, UFO Art Gallery, Kraków (2021); Wszystkie psy, Galeria Stereo, Warszawa (2019); Economics of re-circulation, Mathare Art Gallery, Nairobi, Kenia (2019); Baccilus, Galeria F.A.I.T., Kraków (2016); Swallowed, COLLECTIVA, Berlin (2016); Polikolor, BWA Sokół, Nowy Sącz (2014). Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą m.in. Choroba jako źródło sztuki, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań (2019); Próba sił, BWA Katowice, Katowice (2018); Kunstwerk Leben, Zentrum für verfolgte Künste, Solingen (2017); KREW-WERK, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa (2016); Medycyna w sztuce, MOCAK, Kraków (2016); Artyści z Krakowa. Generacja 1980–1990, MOCAK, Kraków (2015); Frenezje, Galeria Labirynt 2, Lublin (2015); Feathers, 33 Gallery, Amsterdam (2013);). Wyróżnieniona w ramach 42. Biennale Malarstwa "Bielska Jesień 2015" w Bielsku-Białej, uczestniczyła w 11. Konkursie Gepperta pt. Uwaga Malarstwo! w BWA Awangarda we Wrocławiu oraz w Biennale Jeune Creation Europeenne - New Talents In European Art Scene w Paryżu. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Robert Kuśmirowski (ur. 1973, Łódź)


Performer, autor instalacji, obiektów, fotografii, rysunków. Robert Kuśmirowski w latach 1998-2003 studiował na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskał dyplom w pracowni Rzeźby Monumentalnej prof. Sławomira Andrzeja Mieleszki. W roku akademickim 2002-2003 przebywał na stypendium w Pracowni Metalu i Modelowania na Uniwersytecie Rennes 2 oraz Beaux-Arts Rennes. Związany z Fundacją Galerii Foksal w Warszawie, Johnen Galerie w Berlinie, Guido Costa Projects w Turynie. Laureat Paszportów „Polityki” i Dorocznej Nagrody MKiDN w dziedzinie Sztuk Wizualnych za 2011r oraz wielu innych nagród. Mieszka i pracuje w Lublinie. Od 2007 roku zatrudniony na macierzystej uczelni Instytutu Sztuki Pięknych WA UMCS w Lublinie, Zakład Intermediów oraz Sammer Academy in Salzburg (2013-2014).  Mieszka i pracuje w Lublinie.
 

syrenka-czarna.jpg

projekt współfinansuje m.st. Warszawa

 

patronat medialny

 

Artinfo_logo_red_black.jpg
szumlogo.png
pobrane.jpg

fot. Ewa Goral