WOJCIECH ZUBALA

"Kiedy coraz mniej znaczy coraz więcej. Porządki chaosu."

wystawa: 14.04-24.05.2018 r.

 

HOS Gallery

ul. Burakowska 16

01-066 Warszawa

 

Wojciech Zubala urodził się w 1964 roku w Klarysewie. Studiował na Wydziale Wzornictwa oraz Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 1989 roku uzyskał dyplom w pracowniach prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz prof. Jana Tarasina. Po dyplomie rozpoczął działalność dydaktyczną na rodzimym wydziale. W latach 1996–2008 współtworzył wraz z prof. Leonem Tarasewiczem Gościnną pracownię malarstwa. Kierował Pracownią Rysunku. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP.

 Wystawa „Kiedy coraz mniej znaczy coraz więcej. Porządki chaosu” stanowi swoisty przegląd twórczości Wojciecha Zubali. Zaprezentowane prace pozwalają zrozumieć artystyczną ścieżkę rozwoju twórczości artysty i jego myśli. Na wystawie znajdziemy dzieła z całościowo ujętego dorobku artysty, uporządkowanego w trzy wyraźnie zarysowujące się nurty. Począwszy od okresu młodzieńczego, w którym artysta swobodnie porusza się między malarstwem, rzeźbą i tkaniną eksperymentalną, gdzie tematyka prac oscyluje wokół problematyki eschatologicznej, prowokuje do zadawania fundamentalnych pytań o sens istnienia, przemijania, śmierci oraz bezsilności człowieka wobec jej nieuchronności. 

Poprzez drugi wątek, który znajduje swoje odzwierciedlenie w wyrażonych na płótnach kontemplatywnej radości oraz afirmatywnej refleksji wynikających z odkrywania piękna świata dostrzeganego przez artystę zarówno w majestacie jak i zwyczajności form jego biologizmu, witalności, feerii barw i mnogości kształtów. Charakterystyczny dla całej twórczości artysty gest, staje się w tym okresie wyrazem uświadomionej potrzeby człowieka do ujarzmiania otaczającego go chaosu. Oddanie wrażenia, które towarzyszy kontemplacji zjawisk obserwowanych w naturze, takich jak dynamiczny ruch zmąconej tafli wody czy poruszanego wiatrem gąszczu traw, pozwala Wojciechowi Zubali oswajać świat, ale i porządkować wewnętrzną strukturę myśli i emocji.                  

Trzeci wątek wystawy budują pochodzące z ostatniego okresu twórczości intrygujące obrazy ideograficzne, których hieratyczność łączy atmosfera hieroglificznego sacrum, ale i atawistycznego demotyzmu. Kropką nad „i“ wystawy są właśnie owe białe płótna wypełnione wyabstrahowanymi formami, którym artysta nadał rangę desygnatu. Mają one charakter determinanty– wyznaczają, rozróżniają, wskazują, ale i przede wszystkim – definitywnie rozstrzygają płótno, stanowią rodzaj punktu 0, który jakby zapowiada, obiecuje kolejną zmianę w twórczości artysty.

 

Wystawa wskazuje momenty przewartościowań twórczości artysty ujawniając jej niezaprzeczalną ewolucję, ale i poświadczając spójność trwającego w czasie continuum poszukiwań artysty - od narracyjno-egzystencjalnych wątków, przez analityczno-strukturalne dociekania, po wypracowanie osobliwego stylu, który w ostatnim okresie przekształcił się w swoisty, pełen wysublimowanego ładu kompozycji i koloru - malarsko-filozoficzny system. Cechą charakterystyczną twórczości Wojciecha Zubali są jej koincydencje z neowangardowymi poszukiwaniami z obszaru strukturalizmu oraz sztuki konkretnej.  W aspekcie formalnym – można uznać autora prac za syntetycznego konkretystę. W sferze treściowej – za egzystencjalistę.

 

Wystawie towarzyszy katalog wydany przez HOS Gallery we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Zawiera on tekst porządkujący historię twórczości, kalendarium opatrzone wypowiedziami samego Wojciecha Zubali, dokumentację dotychczasowego dorobku artysty oraz wszystkie dzieła prezentowane na wystawie.

kuratorka: dr Sylwia Świsłocka-Karwot

Warto poznać tę Historię O Sztuce.

Zapraszamy!

EKSPOZYCJA

1/5
subskrybuj
odwiedź nas na
  • Black Facebook Icon
  • Czarny Instagram Ikona
©2020 by HOS Gallery