WOJCIECH 

ZUBALA

(ur. 1964 r., Klarysew)

W 1989 roku otrzymał dyplom, który realizował pod kierunkiem prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz prof. Jana Tarasina. Od dyplomu związany z rodzimym wydziałem. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa. Członek Uczelnianego Komitetu Badań Naukowych. Tutor w ramach Programu Stypendialnego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego. Koordynator projektu Krajowych Ram Kwalifikacji. W latach 2010-2012 kierownik VI Katedry Malarstwa i Rysunku na Wydziale Malarstwa. Od 2012 roku prorektor ds. studenckich w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.W latach 2006-2010 członek kapituły Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Od 2017 roku członek Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W latach 1991 – 2007 współtworzył Studio Graficzne Linea zajmującym się projektowaniem graficznym.

W roku 1990 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1996  otrzymał II Nagrodę w Konkursie im. Eugeniusza Gepperta „Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych” we Wrocławiu. W 2007 zdobył  pierwszą nagrodę w konkursie „Fotografia Ojczysta” zorganizowanym przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Laureat wielu wyróżnień na międzynarodowych konkursach fotograficznych, m.in.: International Photography Awards, 31st Annual Spring Photography, Monovisions Awards oraz Monochrome Awards. W 2014 został nominowany do Nagrody im. C.K. Norwida w kategorii sztuki plastyczne za indywidualną wystawę malarstwa prezentowaną w 2013 w Galerii Bardzo Białej w Warszawie. W tym samym roku w uznaniu osiągnięć artystycznych i dydaktycznych oraz zaangażowania w sprawy uczelni otrzymał PEGAZA otrzymał Nagrodę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych głównym środkiem jego wypowiedzi artystycznej jest malarstwo bazujące na ekspresyjnym geście. Poza malarstwem zajmuje się fotografią.