WŁODZIMIERZ

PAWLAK

(ur. 1957 r., Korytów k. Żyrardowa)

W 1980 rozpoczął studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom odebrał w 1985 w pracowni  Rajmunda Ziemskiego. Jeszcze w trakcie studiów wraz kolegami z uczelni (R. Grzybem, P. Kowalewskim, J. Modzelewskim, M. Sobczykiem i R. Woźniakiem) założył artystyczny kolektyw Gruppę, wraz z którą redagował i wydawał czasopismo  „Oj Dobrze Już”. Od 1989 po dziś dzień realizuje cykl „Dzienników”, gdzie na świeżej farbie ryje kreski, przypominającej więzienne odliczanie dni wyroku. Równolegle powstają kolaże pod tym samym tytułem tworzone z wykorzystaniem tanich materiałów, takich jak tubki zużytej farby, gwoździe, nakrętki, ogryzki ołówków, bilety, pudełka po zapałkach.

Na przełomie lat 8o. i 90. kontynuował rozważania zainicjowane w czasie pracy dyplomowej tzw. „Obrazów zamalowanych”, z kolei w drugiej połowie lat 90 rozpoczął cykl "Notatki o sztuce", których temat oscylował wokół analizy malarskiej materii i warsztatu artysty.

W 1986 rozpaczał pracę pedagogiczną na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego macierzystej uczelni. W 1990 nagrodzony Grand Prix na festiwalu Malarstwa w Cagnes-sur-Mer, a w 2017 nagrodą im. Jana Cybisa.