TOMASZ

MILANOWSKI

(ur. 1972 r.)

 

W latach 1993-98 studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, między innymi w pracowni prof. Stefana Gierowskiego, oraz Jarosława Modzelewskiego. Dyplom wyróżniony Nagrodą Rektorską otrzymał w pracowni K. Wachowiaka, a aneks z malarstwa ściennego przygotował w pracowni prof. E. Tarkowskiego.

Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. W 2012  uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 2013 otrzymał stypendium Pollock - Krasner Foundation w Nowym Jorku. W 2015 roku objął pracownię na ASP na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od 2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Malarstwa.