STEFAN

GIEROWSKI

(ur. 1925 r., Częstochowa)

Studiował na ASP w Krakowie u Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza, równolegle studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po koniec lat 40. przeprowadził się na stałe do Warszawy, gdzie mieszka i pracuje po dziś dzień. W latach 1956-1961 współpracował z Galerią Krzywe Koło. W rok później rozpoczął pracę w funkcji profesora na warszawskiej ASP. Od 1962 do 1996 profesor ASP w Warszawie. W latach 1975-81 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa. Od 1949 mieszka i pracuje w Warszawie. Po zakończeniu II wojny światowej do około 1955 roku w dostrzec można poszukiwania artysty oscylujące pomiędzy figuracją a abstrakcją, zdradzające bardzo różne fascynacje, m.in. malarstwem Makowskiego, futurystami, Waliszewskim, uwidacznia się skłonność do uproszczeń i syntezy, utrzymanych w duchu metaforycznym i ekspresyjnym. Ostatecznie w roku 1957  wybiera abstrakcję.

Jest laureatem Nagrody im. Jana Cybisa przyznawanej malarzom za całokształt twórczości (1980) oraz Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa (2005). W 2005 roku został odznaczony przez ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.