RYSZARD

WINIARSKI 

(1936 r., Lwów - 2006 r., Warszawa)

W latach 1953 – 1959 studiował mechanikę precyzyjną na Politechnice Warszawskiej, w ostatnich latach nauki uczęszczał jako wolny słuchacz na seminarium prowadzone przez Mieczysława Porębskiego poświęcone związkom sztuki i nauki. W 1960 rozpoczął już regularną naukę na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem Stanisława Szczepańskiego, Jana Wodyńskiego i Aleksandra Kobzdeja, jednocześnie uczęszczał do pracowni scenografii u Władysława Daszewskiego oraz i typografii u Juliana Pałki.

Jego praca dyplomowa z 1966 zatytułowana "Zdarzenie - informacja - obraz" dawała wgląd w jego artystyczne zainteresowania i wyklarowała temat, który konsekwentnie rozwijał w swojej twórczości. W tym samym roku zaprezentował prace wykonane według założeń opierających się na naukach ścisłych; statystyce, teorii gier i przypadku, w trakcie jednej z najważniejszych imprez polskiej awangardy - Sympozjum Artystów Plastyków w Puławach. W latach 1967 - 1977 tworzył scenografie m. in. w Teatrze Polskim w Warszawie.

W 1981 prowadził już własną pracownię "Problemy malarstwa w architekturze i w otoczeniu człowieka" na macierzystej uczelni. Gościnnie prowadził wykłady w HFG w Offenbach. W 1990 otrzymał tytuł profesora. W 1996 roku został laureatem nagrody im. Jana Cybisa.