PRZENIKANIE CZASU

Roma Hałat

wystawa: 01.10 - 07.11.2020 r.

HOS Gallery

Dzielna 5 /lok.5B | Warszawa

 

 

Przenikanie czasu to tytuł cyklu prac łódzkiej artystki Romy Hałat (1937-2012), która na bibule o pastelowych kolorach, w równych kolumnach, malowała piórkiem wersy kresek i kształtów Efemeryczne prace nawiązujące swą formą do książkowej stronnicy, zdają się traktować o fenomenach takich jak ulotność czasu i zawikłane koleje losu. 


Wystawa w HOS Gallery jest pierwszym większym pokazem jej twórczości poza łódzkim ośrodkiem. Na wystawie zostały wyeksponowane prace z cykli: Pejzaże – monochromatyczne kompozycje malarskie z lat 70., Życie cienia – rysunki, na których artystka utrwalała cień poruszanej w trakcie pracy dłoni oraz Epitafium dla poety – minimalistyczne kompozycje dedykowane Stanisławowi Grochowiakowi. 


Zaprezentowana zostały również Triady, reliefy realizowane od 1985, które uchodzą za formę zintegrowania dotychczas rozproszonych na płótnach, kartkach dziennika koncepcji i fascynacji różnymi formami artystycznego wyrazu. Triady są kompozycjami składającymi się z trzech warstw, każda z nich została potraktowana w odmienny sposób; pokryta drobnym, charakterystycznym pismem artystki (pisanym wspak) – jej osobistymi refleksjami, fragmentami utworów, kolejne warstwy są usiane misternymi rysunkami, lub równomiernie pokryte farbą. Następnie artystka wycinała niewielkich rozmiarów otwory, odsłaniając kolejne elementy kompozycji, finalny efekt powierzając przypadkowi.


Twórczość Romy Hałat wciąż pozostaje nieodkrytą. Proponowana wystawa ma na celu wydobyć z niepamięci dorobek artystki – paradoksalnie różnorodny i niezwykle spójny, ale również tajemniczy i ponadczasowy.

***

Interpenetration of Time is the title of a series of works by a Łódź-based artist Roma Hałat (1937-2012), who painted even columns of lines and shapes on pastel-coloured tissue paper. Referring in their form to a book page, the ephemeral works seem to deal with the phenomena such as the transitoriness of time and the intricate vicissitudes of life. 


The exhibition at the HOS Gallery is the first major presentation of Hałat’s art outside Łódź. The exhibition features works from the series: Landscapes – monochrome painting compositions from the 1970s, Shadow’s Life – drawings in which the artist captured the shadow of her moving hand when she was working, and An Epitaph For a Poet – minimalist compositions dedicated to poet Stanisław Grochowiak. 


Presented are also Triads, reliefs created since 1985 and considered to be a kind of integration of concepts and fascinations with various forms of artistic expression, previously dispersed on canvases and diary pages. Triads are compositions that consist of three layers, each treated in a different way, covered with the artist’s characteristic handwriting (written backwards), with personal reflections and fragments of works; subsequent layers dotted with intricate drawings, or evenly covered with paint. Next, the artist cut small holes, revealing subsequent elements of the composition and leaving the final effect to chance.


Roma Hałat’s art still remains undiscovered. The exhibition aims to bring out the artist’s oeuvre from oblivion – it was paradoxically diverse and extremely coherent, but also mysterious and timeless. 

kuratorka/curator 

Katarzyna Piskorz

Warto poznać tę Historię O Sztuce.

Zapraszamy!

KATALOG WYSTAWY (zobacz)

EKSPOZYCJA

1/12

fot. Adam Gut

Otwarcie wystawy w ramach Warsaw Gallery Weekend 2020.

The exhibition is part of Warsaw Gallery Weekend 2020.