PRZEGLĄD KOLEKCJI

1/5

wernisaż: 10.12.2019 r., godz. 19:00

     wystawa: 11.12.2019 r. - 25.01.2020 r.

HOS Gallery

Dzielna 5 /lok.5B | Warszawa

Człowiek zbiera i otacza się rzeczami od pradawnych czasów, czyni to z najrozmaitszych pobudek: fascynacji bogactwem otaczającego nas świata, potrzebą obcowania z pięknem, tajemnicą i czymś wzniosłym. Kolekcjonujemy, bo gna nas głód wiedzy i ciekawość towarzysząca przekraczaniu granicy tego, co znane i zwykłe.


W kolekcji HOS gallery znajduje się praca Jana Tarasina z 1985 zatytułowana „Przegląd kolekcji”, która stała się asumptem do świeżego spojrzenia na naszą kolekcję oraz organizacji wystawy pod tym samym tytułem.


 Obraz Tarasina nasuwa skojarzenia z gabinetami osobliwości, a właściwie z ich wizerunkami odmalowanymi na płótnach XVII-wiecznych antwerpskich artystów. Spoglądając na obraz polskiego malarza, ale i na XVII-wieczne wizerunki gabinetów osobliwości, nie sposób nie zapytać o motywacje i kryteria, którymi kierowali się anonimowi kolekcjonerzy na przestrzeni dziejów. Przedmioty z jednego z najpopularniejszych przedstawień gabinetu osobliwości autorstwa Domenico Rempsa można luźno pogrupować w cztery kategorie: naturalia, widoki z podróży, przedmioty związane z historycznymi kulturami i sacrum oraz naukowe instrumentalia. Zgromadzone nań przedmioty reprezentują różne zjawiska i aspekty codzienności, tym samym tworzą pomniejszony obraz świata i ludzkiej egzystencji. Wokół tych typów obiektów zgrupowaliśmy prace artystów współczesnych, które należą do kolekcji. 


Od czasów prehistorycznych homo collector zbierał przedmioty, początkowo najpewniej dla samej przyjemności patrzenia na nie, czy też potrzeby obcowania z nimi jako dziwnymi lub szczególnymi. Prace zgromadzone na wystawie m.in. Alfreda Lenicy, Kamila Kukli, Tomasza Milanowskiego czy Irminy Staś przywodzą na myśl kolekcje naturaliów: skamielin, czy minerałów, inne z kolei przypominają o zawartości słojów z organami ustawionymi na półkach medycznych kolekcji. Obrazy te, podobnie jak okazy, są afirmacją natury, zachwytem nad jej bogactwem, złożonością, ale i przemijalnością.


Skrzydła XVII-wiecznego gabinetu zdobią pejzaże, weduty oraz szkice krajobrazów będące pamiątkami z podróży lub peregrynacji wyobraźni artystów. Prace Julii Słoneckiej oraz Tomasza Kręcickiego bezpośrednio odwołują się do motywu podróży, emocji towarzyszących zmianie miejsca i samemu procesowi przemieszczania się. Z kolei malarstwo Aleksandra Roszkowskiego oraz Tomasza Tatarczyka skrywa w sobie zachwyt nad krajobrazem roztaczającym się niemalże za domowym progiem.


Zgromadzone na wystawie prace również odnoszą się do sfery sacrum, zaświatów, kultu bóstw i przodków. Rzeźby Magdaleny Abakanowicz nasuwają skojarzenia z pośmiertnymi maskami oraz magicznymi totemami. Z kolei abstrakcyjna praca Jerzego Nowosielskiego swe źródło ma w zainteresowaniu prawosławną ikoną. Do sakralnego obrazu kościoła wschodniego odwoływał się także Włodzimierz Pawlak. Z kolei obraz Yui Akiyamy przywołuje baśń „Kuma Śmierć” autorstwa braci Grimm, których twórczość jest pokłosiem wieloletnich badań podań ludowych.


Ostatnią grupą obiektów są naukowe instrumenty, które stały się elementem kolekcji wraz z rozwojem nauki, zmianą paradygmatu i wzrostu wiary w nowy, matematyczny język. Prace artystów z kolekcji HOS galery również reprezentują zafascynowanie naukowym myśleniem oraz rolą języka. Począwszy od Wandy Gołkowskiej, która była jedną z pionierek sztuki konceptualnej, a która zachęcała do implementowania osiągnięć nauk ścisłych w sztukach wizualnych. Podobnie myślał Ryszard Winiarski, który uważał, że przypadek, działania matematyczne i statystyka są w stanie wykreować nową jakość w sztukach wizualnych. Zwieńczeniem podobnego myślenia i fascynacji abstrakcyjnymi pojęciami są prace Stanisława Dróżdża oraz artysty młodego pokolenia Mateusza Szczypińskiego, które traktują o języku sensu stricto, ale także o warsztacie, technice, „języku” artysty, który celowo sięga po niekonwencjonalne metody wypowiedzi.


Od dekad w kolekcjonowanych obiektach odnajdujemy echo zjawisk, które fascynują nas jako ludzkie istoty. Również współcześni artyści poprzez swą działalność są w stanie przemienić to, co kruche i efemeryczne w namacalny przedmiot skłaniający do refleksji, ilekroć rzucimy na niego okiem. Dzieła sztuki są w stanie zainicjować kontakt ze zjawiskami będącymi poza zasięgiem naszych zmysłów. Właśnie dlatego zbieramy je, otaczamy opieką i pokazujemy z niesłabnącym zapałem.


kuratorka i autorka tekstu:

Katarzyna Piskorz

media:

 

Warto poznać tę Historię O Sztuce.

Zapraszamy!

 

KATALOG WYSTAWY (zobacz)

Rynek-i-Sztuka-Logo.jpg

EKSPOZYCJA

1/4