top of page
  • 4aga82

Michał Przybyła | dissolve into soft ways of being | performance towarzyszący wystawie

17.11.2023, godz. 19:00


Performance „dissolve into soft ways of being” towarzyszący wystawie „Hold Me Closer” stanowi refleksję nad miękkością jako jakością odczuwaną poprzez ciało, zmysły i fizjologię. W kontekście naszych ciał, które bywają ujarzmiane przez narzucone normy kulturowe i wpływ władzy politycznej, zawsze gotowe do reakcji na różne formy przemocy, performance ten oddaje sprawczość odpuszczaniu i wskazuje na miękkość jako potencjalny akt wyjścia poza granice i obowiązujące normy.


fot. Rafał StrzeleckiPerformance ten prowadzi widza przez nieustanny dialog pomiędzy cechami tego, co sprężyste, nabrzmiałe, rosnące, splatające się, a jego miękkością, która jest źródłem niesamowitej siły. Performance kieruje nasze myśli w stronę pytania, co oznacza wyjście poza granice tego, co cielesne, intymne i seksualne. Przeszukuje możliwość połączenia z tym, co przekracza nasze zmysłowe doświadczenia, umożliwiając ciału pełnienie roli medium do wielowymiarowej rzeczywistości. Jednocześnie, traktuje miękkość, czułość i troskę jako akty oporu wobec systemów i struktur, które narzucają swoje reguły naszym ciałom oraz nadzorują je.


Performance jest częścią researchu „softness as power”, który realizowany był wraz z Magdą Niedzielską podczas rezydencji „zwischen raümen_między miejscami” w Berlinie.

Michał Przybyła (ur. 1993)

tancerz, choreograf, performer. Jest absolwentem studiów licencjackich na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w zakresie tańca i choreografii. Studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Media Interaktywne i Widowiska. Jest dwukrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył program MASA organizowany przez Kibbutz Contemporary Dance Company w Izraelu oraz staż w KCDC. W latach 2016–2020 był artystą tancerzem w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. Wraz z Dominikiem Więckiem był rezydentem TanzFaktur w Köln w Niemczech w ramach programu INKUBATOR 2020. Był też stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020/II. Jako freelancer współpracuje z Teatrem Studio w Warszawie, Teatrem Powszechnym w Warszawie, Fundacją Ciało/Umysł, Krakowskim Teatrem Tańca, Teatrem Tańca Zawirowania.Comments


bottom of page