LEON 

TARASEWICZ

(ur. 1957 r., Waliły na Podlasiu)

 

Dyplom zrealizował w pracowni Tadeusza Dominika na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1984. Jego praca dyplomowa wskazuje na zainteresowanie pejzażem, który w mniej lub bardziej zawoalowany sposób przejawia się na każdym z dzieł.

Zadebiutował w 1984 wystawą w warszawskiej Galerii Foksal, z którą współpracuje po dziś dzień. Jego pierwsze prace, tworzone przy użyciu monochromatycznej palety barw, opierały się na multiplikowaniu prostych kształtów, nawiązujących do bogactwa, które odnaleźć można w przyrodzie. Jego realizacje znacznie odbiegały od dokonań artystów lat 80. poprzez swój brak zaangażowania w sytuację polityczną i społeczną. Tarasewicz często podkreśla swoje białoruskie korzenie i ich wpływ na formę jego twórczości silnie zakorzenioną w obrzędowości prawosławnej i sztuce ludowej. Wielokrotnie wypowiadał się publicznie o sprawach mniejszości białoruskiej w Polsce oraz angażował w inicjatywy promujące jej kulturę.

Międzynarodową popularność zdobył jako twórca wielkoformatowych realizacji malarskich oraz instalacji przestrzennych. Pierwszymi jego międzynarodowym wystąpieniami był udział w Biennale w São Paulo w roku 1987 i w "Aperto '88” w trakcie Biennale w Wenecji. Już od ponad trzech dekad artysta przekracza ograniczenia tradycyjnego malarstwa, czyniąc podłożem swych prac nie tylko zagruntowane płótno, ale posadzki, podłogi i ściany publicznych przestrzeni.