KAJETAN

SOSNOWSKI

(1913 r., Wilno - 1987 r., Warszawa)

W latach 1935 - 1939 studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w pracowni prof. Tadeusza Pruszkowskiego i prof. Wojciecha Jastrzębowskiego. Po zakończeniu wojny związał się w Łodzią, gdzie przyczynił się do organizacji szkolnictwa artystycznego i tutejszego oddziału ZPAP.

Od 1947 pełnił funkcję kierownika artystycznego tygodnika „Kuźnica”. W 1949 przeniósł się do Warszawy . W sierpniu 1955 założył wraz z Marianem Boguszem i Zbigniewem Dłubakiem Grupę 55, której program zakładał walkę z tradycyjnie rozumianym estetyzmem w sztukach wizualnych. Brał udział we wszystkich organizowanych wystawach grupy, a także był jednym ze współzałożycieli Galerii Krzywe Koło.  W końcu dekady lat t 50. zwrócił się ku sztuce abstrakcyjnej, wkrótce w swej twórczości skupił się na materii i kompozycji, jako aspektach konstytuujących dzieło sztuki, wyklarował  także koncepcję "obrazów pustych".

Wraz z Marianem Boguszem powołał Biennale Form Przestrzennych w Galerii EL w Elblągu. W 1969 został wyróżniony prestiżową nagrodą Cypriana Kamila Norwida. W 1972 roku założył w Chełmie Lubelskim Galerię 72.