ALEKSANDER

ROSZKOWSKI

(ur. 1961 r., Warszawa)

Studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Sienickiego i Zbigniewa Gostomskiego. W trakcie studiów przez pewien czas tworzył instalacje przestrzenne. Dyplom na Wydziale Malarstwa uzyskał w 1985. Jako uczeń dwóch wybitnych pedagogów starał się pogodzić ich odmienne koncepcje malarstwa. Po studiach podjął pracę pedagogiczną w macierzystej uczelni.

Prace twórcy eksponowane były na kluczowych wystawach w II połowie lat 80., takich jak „Świeżo Malowane. Młode malarstwo polskie lat 1982-1987” w Zachęcie oraz w „Arsenał '88”, gdzie zdobył nagrodę w dziedzinie malarstwa przyznaną przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem Romana Opałki. W 1987 roku zdobył dwa wyróżnienia honorowe na XIII Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Jana Spychalskiego w Poznaniu.

Ważnym momentem w twórczości artysty była indywidualna wystawa 11 płócien w renomowanej Andre Zarre Gallery w Nowym Jorku w 1989 roku. Jego prace eksponowane były także w ramach monograficznych ekspozycji w Japonii, Danii, Niemczech. Obecnie swój czas dzieli między pracę w dwóch pracowniach: warszawskiej oraz tej zlokalizowanej na Suwalszczyźnie, której pejzaż pozostaje źródłem inspiracji.